راه های ارتباطی

[gdlr_heading tag=”h2″  font_weight=”bold” ]راه  های ارتباطی [/gdlr_heading]

[gdlr_icon type=”icon-time” size=”16px” color=”#444444″] زمان و مکان های تمرین:

آدرس:اراک – انتها خیابان دانشگاه – مجموعه ورزشی پنج مرداد- خانه تکواندو استان مرکزی (روز های فرد ساعت 21)

آدرس2: اراک – انتها خیابان قائم مقام – مجموعه شهرداری اراک (روز های فرد ساعت 18:30)

[gdlr_icon type=”icon-phone” size=”16px” color=”#444444″] تلفن تماس:

آقای علیرضا حسن بیگی (مسئول ثبت نام و سایت) : 09184332249

آقای احمد خانمحمدی(ارشد تیم تکواندو حامی) : 09184374322

[gdlr_icon type=”icon-envelope” size=”16px” color=”#444444″] ایمیل: Taekwondohami@gmail.com

[gdlr_icon type=”icon-instagram” size=”16px” color=”#444444″] اینستاگرام: @Taekwondohami