گزارش تصویری بازیهای آسیایی / سومین روز از رقابت‌های تکواندو در بخش کیوروگی از ساعت 6:30 صبح روز (چهارشنبه – 31 مردادماه) در سالن مرکزی همایش جاکارتا آغاز شد و میرهاشم حسینی ، مهدی خدابخشی به عنوان نمایندگان ایران بر روی شیاپ‎چانگ رفتند.

روز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتاروز سوم - مسابقات کیوروگی هجدهمین دوره بازیهای آسیایی- جاکارتا

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید