تیم تکواندو حامی

تیم تکواندو حامی در شهریور ماه 1392 توسط استاد وحید میری تاسیس شد و شروع به جذب هنرجویان کرددر حال حاظر این تیم در سه رشته تکواندو (کیوروگی، پومسه، هانمادانگ) به جدیت در حال فعالیت می باشد تا علم تکواندو را با اخلاق و احترام ورزشی رواج دهد سه اصل مهم تیم تکواندو حامی ایمان ،اخلاق،تلاش می باشد

اراک / خیابان دانشگاه / مجموعه ورزشی 5 مرداد /خانه تکواندو استان مرکزی

0918-433-22-49