تیم لوازم خانگی کن قهرمان نیم فصل لیگ برتر تکواندو بانوان “جام کوثر” شد + نتایج انفرادی

تیم لوازم خانگی کن قهرمان نیم فصل لیگ برتر تکواندو بانوان “جام کوثر” شد + نتایج انفرادی

در پايان هفته پانزدهم (پایانی) از دور رفت ليگ جوانان و بزرگسالان زنان (جام کوثر) ، هوگوپوشان تیم لوازم خانگي کن موفق شدند جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کنند و قهرمان نیم فصل جام کوثر لقب بگیرند، تیم بنیاد گیلان با 13 امتیاز کمتر در تفاضل امتیاز جایگاه دومی خود را حفظ کرد و تیم آینده سازان لوازم خانگی کن در جایگاه سومی باقی ماند.

ديدارهاي هفته پانزدهم از دور رفت چهاردهمين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر تکواندو بانوان «جام کوثر» روز جمعه – 5 بهمن ماه با حضور 332 تکواندوکار در قالب 16 تيم به ميزباني خانه تکواندو برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، تیم‌های لوازم خانگی کن، هیات تکواندو شمیرانات، هیات تکواندو استان تهران، ققنوس، هيات تكواندو البرز، هیات تکواندو ورامین، هیات تکواندو شمال‌شرق تهران، باشگاه ورزشی داتیس یزد، بنیاد گیلان ، هیات تکواندو استان گلستان، هیات تکواندو استان چهارمحال و بختیاری، هیات تکواندو جنو‌ب‌شرق، هیات تکواندو شهرستان کرج، آینده سازان لوازم خانگی کن، هیات تکواندو شهرستان بهار و هیات تکواندو جنوب‌غرب تهران با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مقامنام تیمتعداد بازیبرد تیمیتساوی تیمیباخت تیمیبرد انفرادیباخت انفرادیتفاضل امتیازامتیاز نهایی
1لوازم خانگی کن151410106139343
2بنیاد گیلان151410100208043
3آینده سازان لوازم خانگی کن1593374462830
4هیئت تکواندو شهرستان کرج1592473462729
5باشگاه ورزشی داتیس یزد1584375453028
6ققنوس1583472482427
7هیئت تکواندو جنوب غرب تهران156636158324
8هیئت تکواندو استان گلستان1565467531423
9هیئت تکواندو شمیرانات1564566521422
10هيئت تكواندو البرز1546556648-18
11هیئت تکواندو جنوبشرق15348397738-13
12هیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری15258417938-11
13هیئت تکواندو ورامین153111397637-10
14هیئت تکواندو شمالشرق تهران153012328755-9
15هیئت تکواندو شهرستان بهار152112328856-7
16هیئت تکواندو استان تهران150015189981-0

در پایان هفته پانزدهم، تیم لوازم خانگی کن با کسب 43 امتیاز و تفاضل 93 قهرمانی نیم فصل را به نام خود ثبت کرد؛ بنیاد گیلان با 43 امتیاز و تفاضل 80 در جایگاه دوم باقی ماند و آینده سازان لوازم خانگی کن نیز با 30 امتیاز رده سومی خود را حفظ کرد.

نتایج کسب شده در هفته پنجم لیگ برتر تکواندو بانوان «جام کوثر» 

* نتایج تیمی  // هفته پانزدهم

نام تیمنتیجه تیمینام تیمنتیجه تیمی
هیئت تکواندو شمیرانات4ققنوس4
هیئت تکواندو ورامین7هیئت تکواندو استان تهران0
باشگاه ورزشی داتیس یزد4هيئت تكواندو البرز4
لوازم خانگی کن8هیئت تکواندو شمالشرق تهران0
هیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0بنیاد گیلان8
هیئت تکواندو شهرستان کرج5هیئت تکواندو استان گلستان3
هیئت تکواندو شهرستان بهار0هیئت تکواندو جنوبشرق8
هیئت تکواندو جنوب غرب تهران5آینده سازان لوازم خانگی کن3

* نتایج انفرادی // هفته پانزدهم

هیئت تکواندو شمیرانات (4) –  ققنوس (4)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-فاطمه شهابی شکاکمیهیئت تکواندو شمیرانات30فاطمه زهرا دیوارچین جویباریققنوس10فاطمه شهابی شکاکمی
49-صاحبه اخوان حمزههیئت تکواندو شمیرانات9زهره مدانلوققنوس29زهره مدانلو
53-نگین رشادت زادههیئت تکواندو شمیرانات38سحر توکلیققنوس21نگین رشادت زاده
57-فرناز امینیهیئت تکواندو شمیرانات0غایبققنوس0فرناز امینی
62-آرام سوریهیئت تکواندو شمیرانات1حدیثه امارهققنوس20حدیثه اماره
67-بهار حمزه ئیهیئت تکواندو شمیرانات10یاسمن محمدی اوندیققنوس25یاسمن محمدی اوندی
73-کتایون هاشمیهیئت تکواندو شمیرانات0غایبققنوس0کتایون هاشمی
73+زهرا قربانیهیئت تکواندو شمیرانات0شهربانو دامغاني نژادققنوس0شهربانو دامغاني نژاد

هیئت تکواندو ورامین (7) –  هیئت تکواندو استان تهران (0)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-فاطمه نعمتیهیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0فاطمه نعمتی
49-فاطمه نیک زادهیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0فاطمه نیک زاد
53-فاطمه سیری پلنگ درههیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0فاطمه سیری پلنگ دره
57-فهیمه سادات قائم مقامیهیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0فهیمه سادات قائم مقامی
62-نيك آئين ضابطي طرقيهیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0نيك آئين ضابطي طرقي
67-زهرا مهدی خانیهیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0زهرا مهدی خانی
73-زینب نصیریهیئت تکواندو ورامین0غایبهیئت تکواندو استان تهران0زینب نصیری

باشگاه ورزشی داتیس یزد (4) –  هیئت تکواندو البرز (4)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-زینب دهقان بنادکیباشگاه ورزشی داتیس یزد9سمانه لطف اللهی ادبهيئت تكواندو البرز10سمانه لطف اللهی ادب
49-زهرا زارعباشگاه ورزشی داتیس یزد30مهدیه فیضی دهلقیهيئت تكواندو البرز13زهرا زارع
53-کیانا احمدیباشگاه ورزشی داتیس یزد22فاطمه رحمتیهيئت تكواندو البرز0کیانا احمدی
57-زهرا تربتیباشگاه ورزشی داتیس یزد10فاطمه حسین نیا شوکیهيئت تكواندو البرز12فاطمه حسین نیا شوکی
62-سارا آقامحمدیباشگاه ورزشی داتیس یزد3الهام محمديهيئت تكواندو البرز12الهام محمدي
67-هانیه بخشیباشگاه ورزشی داتیس یزد3سحر مرادی میر عزیزیهيئت تكواندو البرز4سحر مرادی میر عزیزی
73-اتوسا پروینباشگاه ورزشی داتیس یزد7زهرا اسماعیلی وراغولهيئت تكواندو البرز2اتوسا پروین
73+زهرا فاضل کلخورانباشگاه ورزشی داتیس یزد23سارا علی پورهيئت تكواندو البرز2زهرا فاضل کلخوران

تیم تکواندو لوازم خانگی کن (8) –  هیئت تکواندو شمالشرق تهران (0)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-فرشته خزائی کوهپرلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0فرشته خزائی کوهپر
49-آيدا خورشيديلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0آيدا خورشيدي
53-شاپرک نجفیلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0شاپرک نجفی
57-الهه شیدائیلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0الهه شیدائی
62-زهرا شیدائیلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0زهرا شیدائی
67-مهسا کیادلیریلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0مهسا کیادلیری
73-زینب اسماعیلی وراغوللوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0زینب اسماعیلی وراغول
73+اکرم خدابندهلوازم خانگی کن0غایبهیئت تکواندو شمالشرق تهران0اکرم خدابنده

هیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری (0) –  بنیاد گیلان (8)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0مریم حاجی علیزادهبنیاد گیلان0مریم حاجی علیزاده
49-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0حدیثه پورکاظمیبنیاد گیلان0حدیثه پورکاظمی
53-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0سودابه پورصادقیبنیاد گیلان0سودابه پورصادقی
57-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0مهسا پور ميزاي مركيهبنیاد گیلان0مهسا پور ميزاي مركيه
62-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0طيبه پارسابنیاد گیلان0طيبه پارسا
67-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0صديقه السادات رضا زادهبنیاد گیلان0صديقه السادات رضا زاده
73-غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0محدثه محمودی صابربنیاد گیلان0محدثه محمودی صابر
73+غایبهیئت تکواندو استان چهارمحال و بختیاری0فائزه يوسفي فتحكوهيبنیاد گیلان0فائزه يوسفي فتحكوهي

هیئت تکواندو شهرستان کرج (5) –  هیئت تکواندو استان گلستان (3)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-سپيده سفري قلعه حقهیئت تکواندو شهرستان کرج33رویا عابدیهیئت تکواندو استان گلستان37رویا عابدی
49-ندا فرهودهیئت تکواندو شهرستان کرج0غایبهیئت تکواندو استان گلستان0ندا فرهود
53-شیدا ایمانیهیئت تکواندو شهرستان کرج25معصومه عباسیانهیئت تکواندو استان گلستان13شیدا ایمانی
57-میترا انصاریهیئت تکواندو شهرستان کرج25سیده فاطمه اندرواژهیئت تکواندو استان گلستان11میترا انصاری
62-مهشید کربلائی میرزائیهیئت تکواندو شهرستان کرج5فاطمه مرادیهیئت تکواندو استان گلستان12فاطمه مرادی
67-ریحانه زرینیهیئت تکواندو شهرستان کرج7فاطمه هاشمی کیاهیئت تکواندو استان گلستان16فاطمه هاشمی کیا
73-ريحانه جلالي مهرهیئت تکواندو شهرستان کرج19صفا ارجمندیهیئت تکواندو استان گلستان17ريحانه جلالي مهر
73+صدف امیرهیئت تکواندو شهرستان کرج0غایبهیئت تکواندو استان گلستان0صدف امیر

هیئت تکواندو شهرستان بهار (0) –  هیئت تکواندو جنوبشرق (8)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهبرنده
46-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0مینا احمدی کمرودیهیئت تکواندو جنوبشرق0مینا احمدی کمرودی
49-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0زهرا فیض آبادیهیئت تکواندو جنوبشرق0زهرا فیض آبادی
53-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0الناز فراهانيهیئت تکواندو جنوبشرق0الناز فراهاني
57-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0روژین حسینیهیئت تکواندو جنوبشرق0روژین حسینی
62-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0شقایق صابونیهیئت تکواندو جنوبشرق0شقایق صابونی
67-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0سمیرا احمدی اغول بیگهیئت تکواندو جنوبشرق0سمیرا احمدی اغول بیگ
73-غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0گلناز ابراهیمیهیئت تکواندو جنوبشرق0گلناز ابراهیمی
73+غایبهیئت تکواندو شهرستان بهار0زهرا فولادیهیئت تکواندو جنوبشرق0زهرا فولادی

هیئت تکواندو جنوب غرب تهران (5) –  آینده سازان لوازم خانگی کن (3)
وزننام مبارزنام تیمامتیاز کسب شدهنام مبارزنام تیمامتیاز کسب شده
46-کیانا خراسانیهیئت تکواندو جنوب غرب تهران0غایبآینده سازان لوازم خانگی کن0
49-زهرا کنگرانی فراهانیهیئت تکواندو جنوب غرب تهران12زهرا سلگیآینده سازان لوازم خانگی کن10
53-نوشین مجیدیهیئت تکواندو جنوب غرب تهران20مریم ریاضیآینده سازان لوازم خانگی کن12
57-فاطمه اموری هریسهیئت تکواندو جنوب غرب تهران23ساحل الله ویردی پرنیآینده سازان لوازم خانگی کن2
62-مطهره سواریهیئت تکواندو جنوب غرب تهران0روناک حسین زادهآینده سازان لوازم خانگی کن14
67-شیما پوزشی میابهیئت تکواندو جنوب غرب تهران12فاطمه آبادآینده سازان لوازم خانگی کن8
73-غایبهیئت تکواندو جنوب غرب تهران0کیمیا موسوی تبریزیآینده سازان لوازم خانگی کن0
73+فاطمه شكرپور اوجورهیئت تکواندو جنوب غرب تهران1ملیکا برجیآینده سازان لوازم خانگی کن21

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

آخرین مطالب سایت

video

68- Kg | دائه هون لی (کره جنوبی) با برادلی سیندن (بریتانیا)| قهرمانی جهان 2019

شکست تلخ دای هون لی تکواندو کار 68- کیلوگرم کره جنوبی درثانیه های پایانی راند سوم از رقابتهای قهرمانی جهان 2019 مقابل برادلی سیندن از بریتانیا

مهرو کمرانی : نقطه ضعف تیم ما عدم تجربه بوده است/درصد چربی بالای تکواندوکاران مشکل اصلی ماست

مهرو کمرانی سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان بعد از پایان بیست و چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی جهان در انگلیس و کسب تک مدال...
video

80- Kg | میلاد بیگی (آذربایجان) با آرون کوک (مولداوی)| قهرمانی جهان 2019

مبارزه میلاد بیگی برابر حریف سرسخت مولداوی (آرون کوک) در مسابقات جهانی 2019 که در نهایت میلاد بیگی موفق شد برای دومین بار با اختلاف امتیاز کوک را ببرد.

برپایی جشن بیست و پنج سالگی المپیکی شدن تکواندو در موزه المپیک “لوزان” سوئیس

جشن بیست و پنج سالگی المپیکی شدن تکواندو با حضور مقامات فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک در موزه المپیک "لوزان" سوئیس برگزار شد.
video

80- Kg | عرفان ناظمی (ایران) با سوخرات سالائف (ایران)| جام فجر 2019

مبارزه جذاب عرفان ناظمی مقابل نماینده ازبکستان "سوخرات سالائف"در جام فجر 2019  رقابت وزن 80- کیلوگرم...