لوازم خانگی کن مقتدرانه در پایان هفته پنجم صدرنشین شد + نتایج انفرادی و تیمی رقابتها

با پایان مبارزات هفته پنجم از دور رفت لیگ برتر جوانان و بزرگسالان مردان «جام خلیج فارس» “یادواره پانصد شهید تکواندو”  تیم لوازم خانگی کن صدر جدول را به تصاحب خود در آورد 
رقابتها با حضور تیم‌های شهرداری ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، لوازم خانگی کن، پاس قوامین، تعاونی انقلاب شهریار، پالایش نفت آبادان، ملوان نداجا و صنعت مس کرمان در فدراسیون تکواندو پیگیری شد.
در پایان رقابتهای هفته سوم تا پنجم لیگ برتر جوانان و بزرگسالان مردان «جام خلیج فارس»، تیم لوازم خانگی کن با کسب 15 امتیاز و تفاضل 30  صدرنشین جدول شد.
اما هوگوپوشان تیم شهرداری ورامین با برد مقتدرانه مهمترین دیدار خود در نیم فصل لیگ برتر و همچنین برد دو دیدار دیگر خود توانست با کسب 15 امتیاز و تفاضل 14 یک پله صعود کنند وجایگاه دوم را به خود اختصاص دادند و تیم دانشگاه آزاد نیز با کسب 12 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
نام تیمتعداد بازیبرد تیمیتساوی تیمیباخت تیمیبرد انفرادیباخت انفرادیتفاضل امتیازامتیاز نهایی
لوازم خانگی کن55003553015
شهرداری ورامین550027131415
دانشگاه آزاد اسلامی540125151012
پاس قوامین5203221846
تعاونی انقلاب شهریار520316248-6
صنعت مس کرمان5203142612-6
پالایش نفت آبادان5005122816-0
ملوان نداجا500593122-0

نتایج کسب شده در هفته سوم لیگ برتر مردان «جام خلیج فارس»

* نتایج تیمی  // هفته سوم

نام تیمنتیجه تیمینام تیمنتیجه تیمی
لوازم خانگی کن8صنعت مس کرمان0
شهرداری ورامین6دانشگاه آزاد اسلامی2
تعاونی انقلاب شهریار5پالایش نفت آبادان3
ملوان نداجا0پاس قوامین8

 

* نتایج انفرادی // هفته سوم

لوازم خانگی کن (8) – صنعت مس کرمان (0)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-امیر ولی پورلوازم خانگی کن28حماد همتیصنعت مس کرمان8
۵۸-ابراهیم صفریلوازم خانگی کن23رضا محمدی زادهصنعت مس کرمان3
۶۳-فرزان عاشور زادهلوازم خانگی کن0مهدي يوسفيصنعت مس کرمان0
۶۸-امیر علی پروینیلوازم خانگی کن47پوریا عبدالرشیدیصنعت مس کرمان42
۷۴-امیرمحمد بخشیلوازم خانگی کن23سید یاسین آزادصنعت مس کرمان2
۸۰-عرفان حيدريلوازم خانگی کن26فردین نظرپورصنعت مس کرمان5
۸۷-سهیل محمدیانلوازم خانگی کن25احمد محمدیصنعت مس کرمان5
۸۷+محمد رضا اینانلولوازم خانگی کن29سیاوش فخرائیصنعت مس کرمان24
شهرداری ورامین (6) –  دانشگاه آزاد اسلامی (2)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-حمیدرضا صدریشهرداری ورامین22 آرش تبریزیدانشگاه آزاد اسلامی11
۵۸-محمدحسین پلنگ افکنشهرداری ورامین31 بابک عینیدانشگاه آزاد اسلامی10
۶۳-امیرحسین محمد خانلوشهرداری ورامین15هادی تیران ولی پوردانشگاه آزاد اسلامی17
۶۸-سروش احمدیشهرداری ورامین24حمیدرضا هادیاندانشگاه آزاد اسلامی21
۷۴-سینا بهرامیشهرداری ورامین29میرهاشم حسینیدانشگاه آزاد اسلامی21
۸۷-امیرحسین امیدیشهرداری ورامین27 عرفان ناظمیدانشگاه آزاد اسلامی12
تعاونی انقلاب شهریار (5) – پالایش نفت آبادان (3)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-مرتضی رییسیتعاونی انقلاب شهریار20محمد شرفیپالایش نفت آبادان19
۵۸-عرفان عسگریتعاونی انقلاب شهریار15سید امیر موسویپالایش نفت آبادان14
۶۳-جمشید جمشیدپورتعاونی انقلاب شهریار20امید منصوری زادهپالایش نفت آبادان15
۶۸-امید معینیتعاونی انقلاب شهریار30دانیال بهمنیپالایش نفت آبادان21
۷۴-علی قره خانیتعاونی انقلاب شهریار7حسن بشيريپالایش نفت آبادان18
۸۰-محمدرضا قشمیتعاونی انقلاب شهریار52سیداحمد خسروفرپالایش نفت آبادان34
۸۷-علی خدابخشتعاونی انقلاب شهریار8میثم اسکندری درچهپالایش نفت آبادان21
۸۷+محمد امین قدیانیتعاونی انقلاب شهریار9حسین قربانزادهپالایش نفت آبادان15
 ملوان نداجا (0) –  پاس قوامین (8)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-علی صالحی اردلیملوان نداجا18ابوالفضل حاتمیانپاس قوامین37
۵۸-سید مجتبی فضلیملوان نداجا8امیرحسین سعیدیپاس قوامین11
۶۳-علي وهاب پورملوان نداجا15کامران مردانی پورپاس قوامین25
۶۸-محمد جواد رنجبرملوان نداجا18مهدی غفاریپاس قوامین19
۷۴-حميد رضا خدابخشيملوان نداجا16امیر محمد قهرمانیپاس قوامین17
۸۰-یاسین علیزادهملوان نداجا4امیر حسین ساسانپاس قوامین14
۸۷-مجتبی دهقانملوان نداجا12آرش دباغ تفرشیپاس قوامین23
۸۷+غایبملوان نداجا0مصطفي احمديپاس قوامین0

نتایج کسب شده در هفته چهارم لیگ برتر مردان «جام خلیج فارس»

* نتایج تیمی  // هفته چهارم

نام تیمنتیجه تیمینام تیمنتیجه تیمی
لوازم خانگی کن7ملوان نداجا1
شهرداری ورامین5شرکت پالایش نفت آبادان3
دانشگاه آزاد اسلامی5پاس قوامین3
تعاونی انقلاب شهریار3صنعت مس کرمان5

 

* نتایج انفرادی // هفته چهارم

لوازم خانگی کن (7) – ملوان نداجا (1)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-امیر ولی پورلوازم خانگی کن21امیر محمد غلامیملوان نداجا13
۵۸-ایمان اکبرزادهلوازم خانگی کن25سید مجتبی فضلیملوان نداجا21
۶۳-محسن رضاییلوازم خانگی کن15امیر حسین جلالوندملوان نداجا22
۶۸-احمدرضا مختاریلوازم خانگی کن24محمد جواد رنجبرملوان نداجا4
۷۴-میرمحمد بخشیلوازم خانگی کن22حميد رضا خدابخشيملوان نداجا12
۸۰-عرفان حيدريلوازم خانگی کن18یاسین علیزادهملوان نداجا2
۸۷-علی قلی پورلوازم خانگی کن22سید امیرمحمد قوامیملوان نداجا4
۸۷+محمد رضا اینانلولوازم خانگی کن10محمد رضا اسمعیلیملوان نداجا6
شهرداری ورامین (5) – شرکت پالایش نفت آبادان (3)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-حميد رضا صدريشهرداری ورامین32محمد شرفیپالایش نفت آبادان9
۵۸-محمد حسن پلنگ افكنشهرداری ورامین31علی جنادلهپالایش نفت آبادان6
۶۳-آريان محمديشهرداری ورامین20امید منصوریپالایش نفت آبادان0
۶۸-سروش احمديشهرداری ورامین27دانیال بهمنیپالایش نفت آبادان7
۷۴-سینا بهرامیشهرداری ورامین14حسن بشيريپالایش نفت آبادان16
۸۰-مهدی عابدینیشهرداری ورامین0میثم اسکندریپالایش نفت آبادان0
۸۷-امیرحسین امیدیشهرداری ورامین21فرشيد شفيعپالایش نفت آبادان36
۸۷+غایبشهرداری ورامین0حافظ قاطعپالایش نفت آبادان0
دانشگاه آزاد اسلامی (5) – پاس قوامین (3)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-آرش تبریزیدانشگاه آزاداسلامی28ابوالفضل حاتمیانپاس قوامین18
۵۸-مرتضی انصاریدانشگاه آزاداسلامی18محمد كاظميپاس قوامین20
۶۳-هادی تیران ولی پوردانشگاه آزاداسلامی14کامران مردانی پورپاس قوامین20
۶۸-حميد رضا هادياندانشگاه آزاداسلامی14مهدی غفاریپاس قوامین12
۷۴-مير هاشم حسينيدانشگاه آزاداسلامی0امیر محمد قهرمانیپاس قوامین0
۸۰-سید حسین احسانیدانشگاه آزاداسلامی28امیر حسین ساسانپاس قوامین24
۸۷-عرفان ناظميدانشگاه آزاداسلامی11آرش دباغ تفرشیپاس قوامین5
۸۷+سعيد رجبيدانشگاه آزاداسلامی5مصطفي احمديپاس قوامین0
تعاونی انقلاب شهریار (3) – صنعت مس کرمان (5)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-یاشار عطاردیتعاونی انقلاب شهریار29محمدصالح حسین زاده صنعت مس کرمان27
۵۸-جمال گوهريتعاونی انقلاب شهریار19محمد مصطفی دولت آبادی صنعت مس کرمان21
۶۳-جمشید جمشیدپورتعاونی انقلاب شهریار12مهدي يوسفي صنعت مس کرمان26
۶۸-مید معینیتعاونی انقلاب شهریار30پوریا عبدالرشیدی صنعت مس کرمان50
۷۴-عليرضا شهسوارتعاونی انقلاب شهریار23رامین حسین قلی زاده صنعت مس کرمان32
۸۰-محمدرضا قشمیتعاونی انقلاب شهریار19فرزاد ترابی موسوی صنعت مس کرمان15
۸۷-علی خدابخشتعاونی انقلاب شهریار26احمد محمدی صنعت مس کرمان31
۸۷+محمد امین قدیانیتعاونی انقلاب شهریار8سیاوش فخرائی صنعت مس کرمان6

نتایج کسب شده در هفته پنجم لیگ برتر مردان «جام خلیج فارس»

* نتایج تیمی  // هفته پنجم

نام تیمنتیجه تیمینام تیمنتیجه تیمی
لوازم خانگی کن7تعاونی انقلاب شهریار1
شهرداری ورامین5صنعت مس کرمان3
دانشگاه آزاداسلامی5ملوان نداجا3
پاس قوامین6شرکت پالایش نفت آبادان2

 

* نتایج انفرادی // هفته پنجم

لوازم خانگی کن (7) – تعاونی انقلاب شهریار (1)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-امیر ولی پورلوازم خانگی کن36فرشید جمشیدپورتعاونی انقلاب شهریار24
۵۸-ایمان اکبرزادهلوازم خانگی کن25عرفان عسگریتعاونی انقلاب شهریار27
۶۳-فرزان عاشورزادهلوازم خانگی کن42محمدطه جعفریتعاونی انقلاب شهریار6
۶۸-امیر علی پروینیلوازم خانگی کن34امید معینیتعاونی انقلاب شهریار7
۷۴-امیرمحمد بخشیلوازم خانگی کن46مرتضی گیلتعاونی انقلاب شهریار2
۸۰-علی قلی پورلوازم خانگی کن27محمدرضا قشمیتعاونی انقلاب شهریار36
۸۷-سهیل محمدیانلوازم خانگی کن0علی خدابخشتعاونی انقلاب شهریار0
۸۷+محمد رضا اینانلولوازم خانگی کن18محمد امین قدیانیتعاونی انقلاب شهریار14
شهرداری ورامین (5) – صنعت مس کرمان (3)
وزننام مبارز تیمنام مبارز تیمبرنده رقابت
54-حميد رضا صدريشهرداری ورامینغایبصنعت مس کرمانحميد رضا صدري
۵۸-محمد حسن پلنگ افكنشهرداری ورامینغایبصنعت مس کرمانمحمد حسن پلنگ افكن
۶۳-اميرحسين محمدخانلوشهرداری ورامینمهدي يوسفيصنعت مس کرماناميرحسين محمدخانلو
۶۸-آريان محمديشهرداری ورامینپوریا عبدالرشیدیصنعت مس کرمانپوریا عبدالرشیدی
۷۴-محمدحسین یزدانیشهرداری ورامینسید یاسین آزادصنعت مس کرمانمحمدحسین یزدانی
۸۰-مهدی جلالیشهرداری ورامینفرزاد ترابی موسویصنعت مس کرمانفرزاد ترابی موسوی
۸۷-امیرحسین امیدیشهرداری ورامیناحمد محمدیصنعت مس کرمانامیرحسین امیدی
۸۷+غایبشهرداری ورامینسیاوش فخرائیصنعت مس کرمانسیاوش فخرائی
دانشگاه آزاد اسلامی (5) – ملوان نداجا (3)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-آرش تبریزیدانشگاه آزاداسلامی0✔️امیر محمد غلامیملوان نداجا0
۵۸-مرتضی انصاریدانشگاه آزاداسلامی19خشایار رمضانیملوان نداجا30✔️
۶۳-دانیال بزرگیدانشگاه آزاداسلامی0امیر حسین جلالوندملوان نداجا0✔️
۶۸-حميد رضا هادياندانشگاه آزاداسلامی6مبین میرزائیملوان نداجا16✔️
۷۴-مير هاشم حسينيدانشگاه آزاداسلامی0✔️حميد رضا خدابخشيملوان نداجا0
۸۰-کریم سام دلیریدانشگاه آزاداسلامی0✔️یاسین علیزادهملوان نداجا0
۸۷-عرفان ناظميدانشگاه آزاداسلامی0✔️مجتبی دهقانملوان نداجا0
۸۷+سعيد رجبيدانشگاه آزاداسلامی0✔️محمد رضا اسمعیلیملوان نداجا0
پاس قوامین (6) – شرکت پالایش نفت آبادان (2)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
54-محمد آجورلوپاس قوامین23محمد شرفیپالایش نفت آبادان3
۵۸-امیرحسین سعیدیپاس قوامین25سید امیر موسویپالایش نفت آبادان4
۶۳-کامران مردانی پورپاس قوامین0✔️امید منصوری زادهپالایش نفت آبادان0
۶۸-سید امید حسینیپاس قوامین37دانیال بهمنیپالایش نفت آبادان6
۷۴-امیر محمد قهرمانیپاس قوامین9حسن بشيريپالایش نفت آبادان5
۸۰-امیر حسین ساسانپاس قوامین0سیداحمد خسروفرپالایش نفت آبادان0✔️
۸۷-مجتبی یارمحمدپورپاس قوامین21فرشيد شفيع خانيپالایش نفت آبادان22
۸۷+مهدي قياسي زادهپاس قوامین30حافظ قاطعپالایش نفت آبادان2.0

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید