تیم لوازم خانگی کن صدرنشین لیگ نوجوانان پسر «جام آینده سازان المپیک» باقی ماند

دیدارهای هفته سوم و چهارم از مرحله پایانی لیگ نوجوانان پسر «جام آینده سازان المپیک» روز پنجشنبه – 17 آبان‌ماه با حضور 8 تیم راه‌یافته به این مرحله در فدراسیون تکواندو برگزار شد و تیم لوازم خانگی کن صدرنشین جدول باقی ماند و تیم های هیات تکواندو شهرستان فردیس و هیات تکواندو زنجان به ترتیب جایگاه دومی و سومی را به خود اختصاص دادند
دیدارهای هفته سوم و چهارم از مرحله پایانی  لیگ نوجوانان پسر «جام آینده سازان المپیک» با حضور تیم‌های پاس قوامین، لوازم خانگی کن، هیات تکواندو استان کرمانشاه، باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان، باشگاه یزدان، هیات تکواندو جنوب‌غرب تهران، هیات تکواندو شهرستان فردیس و هیات تکواندواستان زنجان در فدراسیون تکواندو پیگیری شد.
در پایان رقابتهای هفته سوم و چهارم لیگ برتر نوجوانان پسر «جام آینده سازان المپیک»، تیم لوازم خانگی کن با کسب 12 امتیاز و تفاضل 20 صدرنشین جدول باقی ماند.
اما هوگوپوشان تیم هيئت تکواندو شهرستان فردیس با برد در هفته سوم و چهارم  در جدول رده بندی 2 پله صعود کردند و با 9 امتیاز و تفاضل 10 در رده دوم قرار گرفتند. تیم هیئت تکواندو زنجان که  تا پایان هفته سوم در رده دوم جدول قرار داشت با باخت مقابل تیم پاس قوامین در هفته چهارم رقابتها ، رده سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داد.

 

نام تیمتعداد بازیبرد تیمیتساوی تیمیباخت تیمیبرد انفرادیباخت انفرادیتفاضل امتیازامتیاز نهایی
لوازم خانگی کن440030102012
هيئت تکواندو شهرستان فردیس43012515109
هیات تکواندواستان زنجان4301241689
هیات تکواندو استان کرمانشاه420218224-6
باشگاه یزدان411218224-4
پاس قوامین411218224-4
ذوب آهن اصفهان402216248-2
هیئت تکواندو جنوب غرب تهران4004112918-0

نتایج کسب شده در هفته سوم لیگ برتر نوجوانان «جام آینده سازان المپیک»

* نتایج تیمی // هفته سوم

نام تیمنتیجه تیمینام تیمنتیجه تیمی
هیات تکواندو استان کرمانشاه4هیات تکواندواستان زنجان6
باشگاه یزدان4هيئت تکواندو شهرستان فردیس6
پاس قوامین5ذوب آهن اصفهان5
لوازم خانگی کن8هیئت تکواندو جنوبغرب تهران2
* نتایج انفرادی // هفته سوم
تیم هیات تکواندو استان کرمانشاه (4) – تیم هیات تکواندو استان زنجان (6)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-آرین سلیمیهیات تکواندو استان کرمانشاه28امیرحسین افشاریهیات تکواندواستان زنجان32
48-سینا بیاتهیات تکواندو استان کرمانشاه4علیرضا دودانگههیات تکواندواستان زنجان14
51-ابوالفضل فخریهیات تکواندو استان کرمانشاه39آرمان امیریهیات تکواندواستان زنجان53
55-امیرحسین امجدیانهیات تکواندو استان کرمانشاه20علی نور محمدیهیات تکواندواستان زنجان26
59-ابوالفضل مولائیهیات تکواندو استان کرمانشاه14شایان رستمیهیات تکواندواستان زنجان34
63-امیرمصطفی رضاییهیات تکواندو استان کرمانشاه11امیرسینا بختیاریهیات تکواندواستان زنجان40
68-علیرضا تیشهءهیات تکواندو استان کرمانشاه15محمداحسان مهاجریهیات تکواندواستان زنجان27
73-امیرحسام جانجانیهیات تکواندو استان کرمانشاه8امین خلجیهیات تکواندواستان زنجان24
78-علی اکبریهیات تکواندو استان کرمانشاه29حمیدرضا جعفرزادههیات تکواندواستان زنجان9
78+مجيد نوري تبارهیات تکواندو استان کرمانشاه23مهدی مقدمهیات تکواندواستان زنجان36
تیم باشگاه یزدان (4) – تیم هيات تکواندو شهرستان فردیس (6)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-غایبباشگاه یزدان0آرین ابراهیم زادههيئت تکواندو شهرستان فردیس0
48-امیررضا محمودیباشگاه یزدان42امیررضا صفرخانلوهيئت تکواندو شهرستان فردیس40
51-ابوالفضل رحمانیباشگاه یزدان19علیرضا افرازههيئت تکواندو شهرستان فردیس9
55-آرمین گودرزیباشگاه یزدان33علی رضا بیگیهيئت تکواندو شهرستان فردیس54
59-ياسين حسن زادهباشگاه یزدان8عرفان بزرگیهيئت تکواندو شهرستان فردیس9
63-کیا گودرزیباشگاه یزدان31سید کسری سیماروکهيئت تکواندو شهرستان فردیس39
68-علی اسماعیل پورباشگاه یزدان4محمد رضا لاتیهيئت تکواندو شهرستان فردیس20
73-بهزاد کاظمیباشگاه یزدان25امیر حسین نعیمیهيئت تکواندو شهرستان فردیس40
78-سلمان خاکپورباشگاه یزدان17اميرحسين بهرآباديهيئت تکواندو شهرستان فردیس30
78+محمدطاها شمخالیباشگاه یزدان26محمدجواد ولی زادههيئت تکواندو شهرستان فردیس13
تیم پاس قوامین (5) – تیم ذوب آهن اصفهان (5)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-سروش حسینیپاس قوامین27سبحان رجایی ذوب آهن اصفهان47
48-غایبپاس قوامین0امیررضا نجفوند ذوب آهن اصفهان0
51-امیر حسن داداش زادهپاس قوامین26علی توکلی ذوب آهن اصفهان45
55-علی ستاریپاس قوامین29علی راهدان ذوب آهن اصفهان9
59-فرشاد عبادزادهپاس قوامین27امیرحسین هاشمی ذوب آهن اصفهان18
63-امیر رضا قاسمیپاس قوامین40محمدرضا كريميان ذوب آهن اصفهان41
68-پدرام جمشيديپاس قوامین12محمد نصیری ذوب آهن اصفهان3
73-محمد مقدم فردپاس قوامین27ابوالفضل غفاری ذوب آهن اصفهان6
78-حمیدرضا بدریپاس قوامین20محمد رضا محبی ذوب آهن اصفهان13
78+مهدي خانیپاس قوامین15پژمان مرادی ذوب آهن اصفهان35
تیم لوازم خانگی کن (8) – تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب تهران (2)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-اميررضا مدديلوازم خانگی کن21عارف کاظمیهیئت تکواندو جنوبغرب تهران9
48-امیرمحمد امیرمحمدیلوازم خانگی کن19علی حسین خیرخواههیئت تکواندو جنوبغرب تهران7
51-نیما نوریلوازم خانگی کن20کیوان جوادیانهیئت تکواندو جنوبغرب تهران35
55-عرفان جمشیدیلوازم خانگی کن35محمد جواد اسماعیل پورهیئت تکواندو جنوبغرب تهران32
59-محمدرضا نوروزیلوازم خانگی کن12علیرضا منتظریهیئت تکواندو جنوبغرب تهران23
63-فرزام تنهاییلوازم خانگی کن36سپهر قليزادههیئت تکواندو جنوبغرب تهران15
68-اشكان زحمتكشانلوازم خانگی کن42امیررضا صادقیانهیئت تکواندو جنوبغرب تهران22
73-یزدان امجدیانلوازم خانگی کن30محمدرضا رحیمیهیئت تکواندو جنوبغرب تهران9
78-عرشیا باقریلوازم خانگی کن40شهاب روزبهانیهیئت تکواندو جنوبغرب تهران30
78+علی نجفی اندرودلوازم خانگی کن30علیرضا جلیل زادههیئت تکواندو جنوبغرب تهران19

نتایج کسب شده در هفته چهارم لیگ برتر نوجوانان «جام آینده سازان المپیک»

* نتایج تیمی // هفته چهارم

نام تیمنتیجه تیمینام تیمنتیجه تیمی
هیات تکواندو استان کرمانشاه2لوازم خانگی کن8
باشگاه یزدان5ذوب آهن اصفهان5
هيئت تکواندو شهرستان فردیس9هیئت تکواندو جنوبغرب تهران1
پاس قوامین6 هیات تکواندواستان زنجان4

* نتایج انفرادی // هفته چهارم

تیم هیات تکواندو استان کرمانشاه (2) – تیم لوازم خانگی کن (8)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-آرین سلیمیهیات تکواندو استان کرمانشاه24اميررضا مدديلوازم خانگی کن41
48-سینا بیاتهیات تکواندو استان کرمانشاه0امیر ضامنیلوازم خانگی کن0
51-ابوالفضل فخریهیات تکواندو استان کرمانشاه3محسن صبوریلوازم خانگی کن23
55-امیرحسین امجدیانهیات تکواندو استان کرمانشاه23عرفان جمشیدیلوازم خانگی کن22
59-آرین حیدریهیات تکواندو استان کرمانشاه22محمدرضا نوروزیلوازم خانگی کن25
63-امیرمصطفی رضاییهیات تکواندو استان کرمانشاه31فرزام تنهاییلوازم خانگی کن30
68-علیرضا تیشهءهیات تکواندو استان کرمانشاه5اشكان زحمتكشانلوازم خانگی کن22
73-امیرحسام جانجانیهیات تکواندو استان کرمانشاه3محمدحسین پرمهرلوازم خانگی کن5
78-امیرمحمد رضاییهیات تکواندو استان کرمانشاه20عرشیا باقریلوازم خانگی کن41
78+مجيد نوري تبارهیات تکواندو استان کرمانشاه15علی نجفیلوازم خانگی کن31
تیم باشگاه یزدان (5) –  ذوب آهن اصفهان (5)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-غایبباشگاه یزدان0سبحان رجاییذوب آهن اصفهان0
48-امیررضا محمودیباشگاه یزدان32امیرحسین نکوبینذوب آهن اصفهان2
51-ابوالفضل رحمانیباشگاه یزدان16علی توکلیذوب آهن اصفهان25
55-آرمین گودرزیباشگاه یزدان42سالار رحمتیذوب آهن اصفهان52
59-ياسين حسن زادهباشگاه یزدان28امیرحسین هاشمیذوب آهن اصفهان14
63-کیا گودرزیباشگاه یزدان4محمدرضا كريميانذوب آهن اصفهان5
68-علی اسماعیل پورباشگاه یزدان19محمد نصیریذوب آهن اصفهان13
73-مهدی رضاییباشگاه یزدان27ابوالفضل غفاریذوب آهن اصفهان17
78-سلمان خاکپورباشگاه یزدان9محمد رضا محبیذوب آهن اصفهان34
78+محمدطاها شمخالیباشگاه یزدان24پژمان مرادی جوشانیذوب آهن اصفهان44
تیم هيات تکواندو شهرستان فردیس (9) – تیم هیات تکواندو جنوب‌غرب تهران (1)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-آرین ابراهیم زادههيئت تکواندو شهرستان فردیس23عارف کاظمیهیئت تکواندو جنوبغرب تهران37
48-امیررضا صفرخانلوهيئت تکواندو شهرستان فردیس29علی حسین خیرخواههیئت تکواندو جنوبغرب تهران12
51-عليرضا شه بخشهيئت تکواندو شهرستان فردیس36کیوان جوادیانهیئت تکواندو جنوبغرب تهران14
55-علی رضا بیگیهيئت تکواندو شهرستان فردیس37محمد علی خلیل ارجمندیهیئت تکواندو جنوبغرب تهران17
59-عرفان بزرگیهيئت تکواندو شهرستان فردیس21علیرضا منتظریهیئت تکواندو جنوبغرب تهران16
63-سید کسری سیماروکهيئت تکواندو شهرستان فردیس40سپهر قليزادههیئت تکواندو جنوبغرب تهران7
68-محمد رضا لاتیهيئت تکواندو شهرستان فردیس66امیررضا صادقیانهیئت تکواندو جنوبغرب تهران45
73-امیر حسین نعیمیهيئت تکواندو شهرستان فردیس35سینا مفاخریهیئت تکواندو جنوبغرب تهران26
78-اميرحسين بهرآباديهيئت تکواندو شهرستان فردیس28شهاب روزبهانیهیئت تکواندو جنوبغرب تهران8
78+محمدجواد ولی زادههيئت تکواندو شهرستان فردیس32علیرضا جلیل زادههیئت تکواندو جنوبغرب تهران24
تیم پاس قوامین (6) – تیم هیات تکواندواستان زنجان (4)
وزننام مبارز تیمامتیازنام مبارز تیمامتیاز
45-سروش حسینیپاس قوامین41امیرحسین افشاریهیات تکواندواستان زنجان36
48-غایبپاس قوامین0علیرضا دودانگههیات تکواندواستان زنجان0
51-امیر حسن داداش زادهپاس قوامین14آرمان امیریهیات تکواندواستان زنجان40
55-شهاب یوسفیپاس قوامین10علی نور محمدیهیات تکواندواستان زنجان19
59-فرشاد عبادزادهپاس قوامین39شایان رستمیهیات تکواندواستان زنجان43
63-علی رضا تقی زادهپاس قوامین14امیرسینا بختیاریهیات تکواندواستان زنجان51
68-پدرام جمشيديپاس قوامین40محمداحسان مهاجریهیات تکواندواستان زنجان29
73-محمد مقدم فردپاس قوامین35امین خلجیهیات تکواندواستان زنجان12
78-حمیدرضا بدریپاس قوامین20حمیدرضا جعفرزادههیات تکواندواستان زنجان22
78+دانيال يزدان پرستپاس قوامین24مهدی مقدمهیات تکواندواستان زنجان23

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید